Archive for Februari, 2010

Siapakah yang suci?

Salam,
Betulkah ayat dalam surah al-Waaqi’ah ayat 59 {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}bermaksud para malaikat?

Jawapan:

Wallah a’lam. Semoga Allah akan membantu.

{إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ .}
Bahawa sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran yang mulia, (yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan), Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara, Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci; (al-Waqi’ah: 77-79)

QURAN DI LANGIT

Menurut Ibn ‘Abbas dhamir “ ه“ pada ayat لَا يَمَسُّهُ itu kembali kepada al-Quran yang berada di langit. Dari itu, maksud الْمُطَهَّرُونَ di sini di sisi Ibn ‘Abbas, Anas, Mujahid, ‘Ikrimah, Sai’d bin Jubair, Dhahhak, Abu Sya’tha’ Jabir bin Zaid, Abu Nahik, as-Suddi, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan selain mereka ialah para Malaikat. Iaitu al-Quran yang berada di sisi Allah hanya mampu disentuh oleh malaikat, adapun al-Quran di dunia disentuh oleh ramai kelompok manusia (Lihat: Tafsir Ibn Kathir, 7/544)

QURAN DI BUMI

Sekelompok Ulama’ yang lain mengatakan maksud Quran yang disebut dalam ayat di atas ialah al-mashaf ataupun Quran yang berada di bumi. Ini berdalilkan kepada beberapa hujjah di bawah

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
Abdullah bin ‘Umar meriwayatkan bahawasanya Baginda SAW melarang untuk pergi berjihad ke negara musuh dengan membawa al-Quran
(Sahih: Sahih Bukhari 3/1090, hadis nombor 2828)

Ibn ‘Abdul Barr mengatakan para fuqaha’ mengatakan tidak (boleh-perkataan penulis) membawa al-Quran dalam peperangan yang disertai oleh jumlah tentera yang sedikit. (Lihat: Fathul Baari li Ibn Hajar al-‘Asqalaani 6/133)

Dari itu, maksud الْمُطَهَّرُونَ di sini ialah suci daripada hadas kecil mahupun besar.

SIAPAKAH AL-MUTHAHHARUN?

1- ‘Ikrimah mengatakan mereka ialah pembawa Taurat dan Injil (Lihat: Jaami’ul Bayan Fi Ta’wil al-Quran Lil Imam ath-Thobari 23/151)
2- Abi al-‘Aliyah dan Ibn Zaid mengatakan mereka ialah para Malaikat dan para Rasul (Ibid)
3- Suci daripad ahadas kecik dan hadas besar

MAKSUD ُطَهَّرُ DALAM AYAT

1- ‘Atha’, Thaus, Salim, Qasim, Imam Malik,Imam Syafie dan pandangan kebanyakan fuqaha’ mengatakan maksud suci daripada hadas kecil dan hadas besar.
(Lihat: Ma’alim at-Tanzil Lil Imam Baghawi 8/23)
2- Hammad, Hakam dan Abu Hanifah mengatakan harus orang yang berhadas kecil atau besar untuk menyentuh dan membawa al-Quran (Lihat: Ibid)

PANDANGAN TERPILIH

Maksud al-Muthaharun di dalam ayat ialah para Malaikat. Dari sudut hukum fekah, Ibn Baaz mengatakan tidak harus memegang al-Quran dalam keadaan tanpa suci atau tanpa wudhu’. Saya wallah a’lam bersama Allamah.

Ibn Zaid menceritakan bahawasanya golongan Musyrikin Mekah menyangkakan al-Quran ini diturunkan oleh para syaitan, lalu Allah menjawab mereka bahawasanya yang hanya boleh menyentuh al-Quran hanyalah golongan yang suci sahaja. Juga sebagaimana dalam ayat yang lain yang berbunyi

{ وَمَا تَنزلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ . وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ . إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ }
Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh Syaitan-syaitan. Dan tidak layak bagi Syaitan-syaitan itu berbuat demikian, dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya. Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh Malaikat. (asy-Syua’ara’: 210-212)
(Lihat: Ibn Kathir 7/544)

{ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمين نَزَلَ بِهِ الروح الأمين على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنذرين}
Dan sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia). (asy-Syua’ra’: 192-194)

Saya lebih cenderung untuk memahami bahawasanya ayat فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ lebih membawa maksud ia terpelihara di Luh Mahfuz sebagaimana disebut dalam kitab Ruh Ma’ani Fi Tafsir al-Quran al-‘Azhim Wa Sab’ul Mathani lil Imam Alusi (20/273). Dari itu saya lebih cenderung memahami bahawasanya maksud al-Muthahharun di dalam ayat di atas ialah para Malaikat.

Selain atas sebab-sebab di atas, ayat ini juga merupakan ayat Makkiah (Lihat: Tafsir al-Wasith Li asy-Syaikh Sayyid Thantawi dalam mentafsirkan ayat di atas) yang mana ayatnya banyak menekankan berkenaan dengan keimanan kepada Allah.

NAMUN,

menjadi sifat asas al-Quran, hukum tidak diambil atas sebab yang khusus tetapi atas keumuman lafaz.
العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب

Melihat ke dalam Surah asy-Syuara’ ayat 192-194 di atas merupakan jawapan kepada kaitan dengan Surah al-Waqi’ah ini. Bahawasanya al-Quran ini adalah panduan untuk umat Islam. Sebagaimana perlembagaan mana-mana negara harus dihormati, maka apatah lagi al-Quran. Ia diturunkan dari Luh Mahfuz untuk manfaat dan pedoman semua manusia.

Selain itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari di atas, di antara sebab Nabi SAW melarang membawa al-Quran ke medan peperangan ialah khuatir akan jatuh ke tangan musuh seperti dalam riwayat
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم { نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو}
Abdullah bin ‘Umar meriwayatkan bahawasanya Baginda SAW melarang untuk pergi berjihad ke negara musuh dengan membawa al-Quran kerana khuatir akan jatuh ke tangan musuh.
(Sahih: Sunan Ibn Majah 2/961 hadis nombor 2879. Disahihkan oleh Sheikh Albani)

Di dalam al-Quran, Allah menceritakan status orang musrikin
} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ…}
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musrikin itu najis….
Imam Ibn Kathir mengatakan mereka itu kotor atau bernajis dari sudut agama dan kepercayaan mereka. (Lihat Tafsir Ibn Kathir 4/130)

Maka, persamaan antara dua nas di atas ialah Nabi SAW khuatir al-Quran akan jatuh ke tangan musuh. Dan musuh Islam ialah orang yang syirik kepada Allah. Orang yang syirik kepada Allah, Allah sifatkan sebagai najis.
Maka, bagaimana orang yang bernajis harus memegang al-Quran.

Orang Musyrikin dilarang untuk masuk ke Masjid Haram dek kerana kehebatan dan kemuliaan Masjid Haram seperti yang Allah nukilkan dalam ayat

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}
Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambaNya (Muhammad) pada malam hari dari Masjid Al-Haraam (di Makkah) ke Masjid Al-Aqsa (di Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (Surah Isra’: 1)

Maka, begitu jugalah Allah muliakan al-Quran

{لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}
Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya. (Surah al-Hasyr: 21)

Maka, kita perlu sepakat bahawasanya Al-Quran dan Masjid al-Haram kedua-duanya mulia, tidak harus memegang atau masuk sekiranya dalam keadaan bernajis dari sudut pegangan.

BAGAIMANA SEKIRANYA HANYA DALAM HADAS KECIL

عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ” أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه : لا يمس القرآن إلا طاهر ”
‘Amru bin Hazm meriwayatkan daripada ayahnya daripada datuknya bahawa Nabi SAW menulis kepada penduduk Yaman dan (antara isi kandungannya-penulis) ialah “Janganlah kamu menyentuh al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci”

(Status hadis yang diperbahaskan, Imam Ahmad berhujjah dengannya, Imam Malik meriwayatkan secara Mursal (Irwa’ al-Ghalil Fi Takhrik Ahadith al-Mannar as-Sabil lil Imam Albani 1/158) Imam al-Haithami mengatakan perawinya tsiqah(Subul Salam 1/220)

Dari itu, saya membezakan antara maksud ayat di atas dengan pandangan dan penghujahan dari sudut fekah dan usul fekah. Cara mendapatkan hukum hakam ialah dengan membaca nash dengan cara cross refer.

Saya hanya ingin menyatakan kurang tepat menyalahkan orang lain yang memegang pandangan yang tidak selari dengan kita. Selagi mana di atas hujjah, maka raikanlah. Sepatutnya isu patut diperbahaskan lagi secara lebih ilmiah, namun atas kudrat tenaga pada jam 3 pagi ini, setakat inilah termampu. Antara perkara yang belum disentuh dalam artikel ini ialah:
1- apakah yang dimaksudkan dengan لا,
2- apakah ayat berbentuk statement ini bermaksud sebenarnya bermaksud larangan, kalau betul bagaimana boleh jadi begitu
3- Kenapa selepas إلا ditutup dengan المطهرون dan bukan dengan المطهرين.
4- Perbahasan dari sudut fekah, dan usul fekah
5- Memahami nash dari sudut tafsir dan dari sudut cara pengambilan hukum.
Tawadhu’lah.
Ilmu Allah sangat luas.

Advertisements

Leave a comment »

Bandingan Perlembagaan

Semalam ketika berada di Pontian, Johor kerana menghadiri kenduri di rumah ibu saudara isteri saya, terbaca akhbar Utusan Malaysia berkenaan bantahan yang dibuat oleh Sister In Islam berkenaan hukuman rotan yang dikenakan kepada 3 wanita muslimah yang dilakukan di Penjara Kajang. (Sumber)

Sedih apabila melihat organisasi yang bernama dan kononnya ‘berakarkan’ Islam lebih ‘bertuhankan’ rujukan selain Quran dan Sunnah.

Apabila mellihat artikel 4 (1) Perlembagaan Malaysia, nampaknya tidak jauh bezanya dengan artikel 4 (59) Perlembagaan Allah Ta’ala.

Anda nilaikan sendiri, apakah maksudnya berbeza?

p/s: Doakan keselamatan pulang ke Shah Alam petang ini.

Comments (1) »

LOVE IS CHINTA

Comments (4) »